HMP KITA

Badan Pengurus HMP PL ITB 2019/2020

            Visi

“Bersama Merangkai Asa Wujudkan KITA (Berkiprah Nyata)”

Misi Satu

Mewujudkan wadah yang konstruktif dengan suasana harmonis dan semangat kekeluargaan

Misi Dua

Mengembangkan sistem manajemen organisasi yang terintegrasi

Misi Tiga

Eksplorasi karya yang berdampak dengan semangat pergerakan melalui partisipasi dan kolaborasi

Uncategorized – HMP PL ITB
Elementor #239

HMP KITA Badan Pengurus HMP PL ITB 2019/2020             Visi “Bersama Merangkai Asa Wujudkan KITA (Berkiprah Nyata)” Misi Satu Mewujudkan wadah yang konstruktif dengan suasana harmonis dan semangat kekeluargaan Misi Dua Mengembangkan sistem manajemen organisasi yang terintegrasi Misi Tiga Eksplorasi karya yang berdampak dengan semangat pergerakan melalui partisipasi dan kolaborasi

Read more